Help onze kosten te dekken

Wij stoppen heel veel tijd in dit project omdat we van mening zijn dat het ontzettend belangrijk is voor iedereen dat deze informatie verspreid wordt en dat zoveel mogelijk mensen en bedrijven het belang in zullen zien om aan het netwerk Fair4All deel te gaan nemen.

Momenteel bevinden wij ons in een overgangsfase waarin onze kosten nog in Euro's betaald moeten worden. Wie hier een bijdrage aan wil leveren, financieel of anderszins, klein of groot, kan contact met ons opnemen via peet@fairbanking.nl.

Indirecte bijdragen d.m.v. opdrachten, bestellingen en promotie van onderstaande activiteiten zijn uiteraard ook van harte welkom.

De Vos Architecten
Opvoedingscoach Hannah de Vos-Beckers
BioThee

Help ons idee te verspreiden

Fair Banking en Fair4All hebben ambassadeurs nodig. Hoe meer en sneller mensen en bedrijven zich bewust worden van de noodzaak van een socialere economie, hoe sneller we hiermee van start kunnen gaan.

Help deze informatie te verspreiden via sociale media als Facebook, Twitter en LinkedIn maar ook door er overal over te praten en naar onze websites te verwijzen.

Sociale media

Volg ons en tweet