Help

FairBanking en Fair4All zijn initiatieven van Peet Veerbeek, Michaël de Vos en hun respectievelijke partners Hagar Veerbeek-Sold en Hannah de Vos-Beckers. Zij werken via de stichtingen 'Fair4All', 'Aventurijn' en 'Wakker worden' samen met veel gelijkgezinden aan het bevorderen van bewustwording m.b.t. soevereiniteit (bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, zorg, wonen, werk, etc.) van elk mens individueel en de verbinding van hen onderling. Tot nu toe uit zich dat vooral m.b.t. individueel praktijkgericht onderwijs (www.aventurijn.org) en een socialere economie.

Contact

Wij zijn te bereiken via info@FairBanking.nl.

Peet Veerbeek

Ex-beurshandelaar. Internetondernemer. Bestudeert al circa 15 jaar, steeds intensiever, de mogelijkheden voor een socialere economie en samenleving in het algemeen en eerlijke alternatieven voor het reguliere bankieren in het bijzonder.

Profiel van Peet Veerbeek op LinkedIn

Michaël de Vos

Ecologisch architect. Oprichter Aventurijn. Jaren bezig met het bestuderen van alternatieve waardestromen en wet- en regelgeving m.b.t. onderwijs, architectuur en geld.

Profiel van Michaël de Vos op LinkedIn

Hannah de Vos-Beckers

Onderwijsvernieuwer. Oprichter en schoolleider Aventurijn. Jeugdhulpverlener.

Profiel van Hannah de Vos-Beckers

Hagar Veerbeek-Sold

Onderwijsvernieuwer, doula en ondernemer. Sinds 2001 betrokken bij visie-ontwikkeling en dagelijkse praktijk van Aventurijn.

 

Sociale media

Volg ons en tweet