Artikelen

Kennis & inspiratie'

A return to sovereign money?

IMF's epic plan to conjure away debt and dethrone bankers

It's the interest, stupid! Why bankers rule the world

Details m.b.t. de 'Credit River Case' uit 1969 waar een rechter besloot dat een lening niet geldig was omdat de verstrekkende bank het geld zelf had gecreëerd. (Engels)

Money for nothing. From Lehman to Libor - are the bankers and the banking system out of control?

The LIBOR scandal: The rotten heart of finance. A scandal over key interest rates is about to go global. (The Economist)

BANKING VS DEMOCRACY: How Power Has Shifted from Parliament to the Banking Sector

Canada: A Tale of Two Monetary Systems (Zo simpel is de oplossing voor staatsschulden)

How do banks work: a crash course.

Hoogverraad in het parlement.

REPORT : The State of Debt. Putting an end to 30 years of crisis.

How banking weakens democracy

Geld draait de wereld door (pdf)

How does current banking system affect YOU? BELANGRIJK!

Hoe Goldman Sachs de ECB kaapte

The President Of Iceland Tells Us How He Had The Balls To Stand Up To Britain

Michel Bauwens: What's all the fuzz about money? (Geld is ontworpen, en het ontwerp is van belang)

Seth Lievense: The times they are a-changing (Nederlandstalig)

Mainstream Economist Discovers that Banks Create Money (Krugman vs. Keen Continued)

Proof that Banks Create Money

Economy Transformers: Een verkenning van ons geldsysteem. Problemen en mogelijke oplossingen

Greeks adopt alternative currencies as economy implodes

Prof. Margrit Kennedy: 'Een veranderend geldsysteem, de economie van de ecologie' (Nederlandse vertaling)

A dual-currency solution to the Greek debt crisis

Do banks lend money? (Het is maar wat je lenen noemt)

De geest van Occupy: Geen eis kan groot genoeg zijn & Geld en de crisis van de beschaving - Charles Eisenstein

How might cell phone money change the financial system? (pdf, vier pagina's omlaag scrollen)

Meer wijze woorden van Geert Kimpen en advies van een ex-bankier: De speeltijd is over.

European banks fuelling food price volatility and hunger.

De geheimen van geld, rente en inflatie.

Debet, credit, banco!

The Guardian: It's time to cancel unpayable old debts. Economic history is full of examples of successful debt default – so let's make 2012 a default jubilee for have-nots

Is het Griekenvolk niet voldoende uitgezogen? Al twee eeuwen moet Griekenland oude schulden financieren met nieuwe schulden tegen oplopende rentes.

A Debt Based Monetary System, Export Warfare & Third World Debt.

Ad Broere: Hoezo 'geen oplossing voor de europroblemen'? Bij dit interessante artikel van Ad Broere plaatsen wij graag een kleine correctie m.b.t. zijn verwijzing naar de Fair Bank:

Van onze kant gaat er geen Fair Bank komen. Wel een sociaal vangnet (Fair4All) voor de slachtoffers van het huidige monetaire systeem en een alternatief voor hen die dit systeem de rug toe willen keren omdat het niet in overeenstemming is met hun levensovertuiging. Fase 1 van Fair4All is bijna klaar om gelanceerd te worden.

Steve Keen: 'The roving cavaliers of credit'. Keen maakt hier duidelijk d.m.v. statistieken dat banken eerder het beleid van de centrale bank bepalen m.b.t. (de ruimte voor) het creeëren van geld dan andersom.

Federal Reserve Bank of Chicago: Modern Money Mechanics. In deze brochre schrijft de bank: ''Of course, they [the bank] do not really pay out loans from the money they receive as deposits. If they did this, no additional money would be created. What they do when they make loans is to accept promissory notes in exchange for credits to the borrowers' transaction account. Loans (assets) and deposits (liabilities) both rise by $ 9000. Reserves are unchanged by the loan transactions. But the deposit credits constitute new additions to the total deposits of the banking system.'

 

 

In Engelstalige teksten m.b.t. de negatieve aspecten van rente wordt vaak gebruik gemaakt van het woord 'usury'. De oorspronkelijke betekenis van dit woord was rente. Belanghebbende partijen hebben sindsdien getracht de betekenis af te zwakken tot woekerrente, oftewel rentepercentages van een onredelijk niveau.

Via deze website tonen wij aan dat alle rente in gebruik binnen het huidige systeem onredelijk is en daarmee woeker.

Geert Kimpen: 'Brief aan onze leiders'

The money multiplier: myth or reality?

The usual story of a debt-free national currency. Op de landingspagina even op de titel klikken voor het hele verhaal

Do  Banks Really Create Money?

Van staatsschulden naar staatsgulden

Columnist Rene Tissen (Nyenrode) bedreigd voor schrijven van de waarheid

Geert Kimpen: Het is tijd voor een revolutie

A.Mitchell Innes: What is money?
Wat lang maar zeer interessante studie: Geld is niets meer of minder dan krediet (= vertrouwen). De geschiedenis van (on)gedekt geld

A Short Review of the Historical Critique of Usury
Volgens verschillende bronnen is rente in verschillende delen van de wereld ( en afwisselend) voor minstens vierduizend jaar in gebruik. Gedurende deze tijd is hier door verschillende tradities, instellingen en sociale hervormers substantieel kritiek op geleverd op morele, ethische, religieuze en juridische gronden. De argumenten hebben betrekking op arbeidsethos, sociale rechtvaardigheid, economische instabiliteit, ecologische vernietiging en intergenerationele rechtvaardigheid.

Hoewel de hedendaagse relevantie van deze grotendeels historische debatten niet in detail zijn geanalyseerd betogen de auteurs dat hun betekenis in de context van de huidige staat van de wereldeconomie groter is dan ooit tevoren.

How Banks Cause World Hunger

The Winners And Losers If The Euro Were To Collaps

De leringen uit ons bezoek aan de rentevrije JAK Bank in Zweden

New Scientist: Revealed – the capitalist network that runs the world

Umair Haque: Reimagining Debt
Kwijtschelden van schulden is niet genoeg: we moeten op een andere manier naar schuld gaan kijken

Koop goud, koop goud, zegt iedereen. Dat is eigenlijk heel raar
Wijze woorden m.b.t. de waarde van goud (niet zo zeker over die m.b.t. alchemie...)

The New York Times: It May Be Time for the Fed to Go Negative
In 2009 heeft een interne commissie van de FED (de centrale bank van de V.S.) een onderzoek gedaan naar de ideale rentevoet. De conclusie was -5% (let op: min 5%).

 

 

Sociale media

Volg ons en tweet